نوشته‌ها

نقشه سایت@seo8.ir

نقشه سایت

فایلهای نقشه سایت و ربات سایت موتور های جستجو به‌ طور خودکار به دنبال فایل خاصی در هر سایت به نام فایل sitemaps.xml می‌ گردند. داشتن این فایل در سایت شما لازمه این است که موتور های جستجو را برای کشف صفحات در سایت خود آسان کنید. نقشه‌ های سایت ا…

اهمیت نقشه سایت XML در دوران پاندا

در دوران گذشته نقشه سایت XML چندان اهمیتی میان سئوکاران و کاربران اینترنتی نداشت اما با گذشت زمان و قرار گرفتن در شرایط و دوره کنونی می توان به قدرت و سودمندی این نقشه سایت ها پی برد.نقشه سایت XML را می توان به عنوان یک راه مستقیم برای ا…