نوشته‌ها

الگوریتم گوگل فلوریدا@seo8.ir

راهنمای تولید محتوا با توجه به آخرین تغییر الگوریتم فلوریدا 2019

راهنمای تولید محتوا با توجه به آخرین تغییر الگوریتم های گوگل بخصوص فلوریدا 2019 این قسمت از سایت در تاریخ 12 فروردین 1398 ایجاد شده و خیلی از موارد تست و نتیجه گیری شده است:جهت قرار گرفتن سایت در صفحه اول گوگل و سئو وب سایت این موارد بشدت…