• عمر دامنه
  • وجود کلمه کلیدی در دامنه
  • وجود کلمه کلیدی در ابتدای دامنه
  • طول دامنه
  • وجود کلمه کلیدی در زیر دامنه
  • دامنه دقیقا کلمه کلیدی باشد
  • تاریخچه تغییرات دامنه
  • اطلاعات whois خصوصی یا عمومی
  • پنالتی بودن مالک دامنه
  • محلی بودن پسوند دامنه (دامنه هایی با پسوند دو حرفی)

از این سایت دیدن نمایید.

به این مقاله امتیاز دهید