تاثیر سرعت بارگذاری وب سایت در سئو

تاثیر سرعت بارگذاری وب سایت در سئو سایت تاثیر دارد؟ در اینجا می خواهیم تا شما را با تاثیر سرعت بارگذاری وب سایت در سئو آشنا کنیم و به بیان این مساله در ترافیک سایت بپردازیم. از آنجاییکه روبات های گوگل که مسئول خواندن و امتیاز دادن به سایت شما هستند…